Homepage Harta site
Deschiderea contului
Decontări şi operaţiuni de casă
Decontări internaţionale
Credite
Bancassurance
Depozite
Carduri bancare
Plati Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Programa “Generatorul ordinelor de plată”
Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"
Servicii de încasare
Tarife și Condiții Generale Bancare
Decontări şi operaţiuni de casă
Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii, precum:
 • Primirea, renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul persoanei juridice;
 • Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei juridice;
 • Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca beneficiarilor;
 • Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului;
 • Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte;
 • Decontări prin Internet-banking “EXIMBANK-Online”;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar;
 • Arendarea casetelor de valori;
 • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare.

Precum şi servicii adiacente:

 • Perfectarea ordinelor de plată în MDL;
 • Eliberarea duplicatelor documentelor;
 • Eliberarera certificatelor;
 • Prezentarea “istoriei” contului pentru anumite perioade.

Extras din Regulamentul cu privire la transferul de credit în cadrul B.C. "EXIMBANK" S. А.

Graficul executării ordinelor de plată în monedă naţională de către BC „Eximbank” S.A.

Тarifele de bază B.C. "EXIMBANK" S. А.

 
Servicii persoane fizice
Servicii persoane juridice
Tarife și Condiții Generale Bancare
Schimb valutar
Produse bancare
Carduri bancare
Calculatoare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611