Homepage Harta site
Deschiderea contului
Decontări şi operaţiuni de casă
Decontări internaţionale
Credite
Bancassurance
Depozite
Carduri bancare
Plati Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Programa “Generatorul ordinelor de plată”
Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"
Servicii de încasare
Tarife și Condiții Generale Bancare
Deschiderea contului
Deschiderea conturilor curente pentru persoanele juridice rezidente:

1. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, ce deţin certificatul de înregistrare care confirmă înregistarea de stat şi luarea în evidenţă fiscală prezintă următoarele documente:

a. cererea de deschidere a contului;
b. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a Băncii;
c. copia certificatului de înregistrare;
d. copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistare de stat;
e. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

2. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, care nu deţin certificat de atribuire a codului fiscal, prezintă următoarele documente:

a. cererea de deschidere a contului;
b. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a Băncii;
c. copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, privind înregistrarea provizorie, eliberat de ÎS ,,Camera Înregistrării de Stat’’;
d. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
e. copia documetelor de constituire (regulament, statut, etc.).

3. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, altele decât cele menţionate la subpunctele 1 şi 2 prezintă următoarele documente:

a. cererea de deschidere a contului;
b. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a Băncii;
c. copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei se eliberează acest document) sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
d. copia documentului de constituire (regulament, statut, etc.);
e. copia certificatului de atribuire a codului fiscal (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei se eliberează acest document);
f. copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistare de stat;
g. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Notă:
Pentru a deschide un cont filialelor, reprezentanţelor sau altor subdiviziuni structurale ale persoanelor juridice rezidente, care conform legislaţiei Republicii Moldova pot avea conturi, pe lîngă documentele prevăzute mai sus, se prezintă şi demersul persoanei juridice privind permisiunea deschiderii contului, în care se indică lista operaţiunilor autorizate spre efectuare în/din acest cont de către subdiviziunea respectivă şi sediul acesteia.

Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice nerezidente:

1. Persoanele juridice nerezidente, care au obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente înregistrate conform legislaţiei Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă următoarele documente:

a. cererea de deschidere a contului;
b. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a Băncii;
c. copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;
d. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia certificatului de înregistrare;
e. copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);
f. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

2.Persoanele juridice nerezidente ,care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate mai sus (cu excepţia literei c) şi d)) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul Republicii Moldova.

3.Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, care sînt acreditate de către Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prezintă următoarele documente:

a. cererea de deschidere a contului;
b. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei fără legalizare notarială, al cărui model poate fi determinat de către părţi de sine stătător;
c. confirmarea de către Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova;
d. copia legitimaţiei de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova membrului misiunii, oficiului consular sau reprezentanţei organizaţiei internaţionale

Notă:
Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei poate fi întocmită în străinătate, care se legalizează notarial.

Deschiderea conturilor provizorii:

1. Pentru a deschide un cont provizoriu la formarea iniţială a capitalului social se prezintă următoarele documente:

a. cererea de deschidere a contului;
b. certificatul constatator eliberat de către ÎS ,,Camera Înregistrării de Stat’’
c. copia hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinţarea societăţii pe acţiuni);
d. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

2.Pentru a deschide un cont provizoriu, la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează, se prezintă următoarele documente:
a. cererea de deschidere a contului;
b. copia hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
c. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
d. copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de ÎS ,,Camera Înregistrării de Stat’’
e. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

 
Servicii persoane fizice
Servicii persoane juridice
Tarife și Condiții Generale Bancare
Schimb valutar
Produse bancare
Carduri bancare
Calculatoare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611