Homepage Harta site
Depozit ROMANTICO
Depozit STABIL
Depozit Campagna
Depozit DINAMICO
Depozit PROGRESIV
Depozit RACCOLTO
Depozit LIBERO
Depozit PRIMAVERA
Depozit PRIMAVERA
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Acceptat până la data de 13 mai 2016

Depozit PRIMAVERA

  • Suma minimă a depozitului - 5 000 MDL.
  • Termenul depozitului - 4 luni.
  • Achitarea dobânzii - lunar şi la scadenţă, la ghişeul băncii, în contul curent sau în contul de card (eliberat gratis).
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală fixă
4 luni
MDL 5 000 17,50

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 10 000 lei
Termenul - 4 luni
Rata dobânzii anuale - 17,50%
Suma dobânzii - 583,3 lei

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu II:
Suma depozitului - 20 000 lei
Termenul - 4 luni
Rata dobânzii anuale - 16,50%
Suma dobânzii - 1 166,7 lei

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611