Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
B.C. "EXIMBANK" S.A. efectuează remiteri de bani în valută străină cu deschiderea contului curent în valută străină.
Reţeaua dezvoltată de bănci corespondente oferă posibilitatea de a efectua rapid şi sigur remiteri de bani internaţionale în orice ţară a lumii în decurs de 1-2 zile bancare.

Transferul mijloacelor băneşti peste hotarele ţării

Pentru efectuarea remiterilor de bani este necesar:

 • să prezentaţi buletinul de identitate;
 • să indicaţi datele Beneficiarului (numele, prenumele sau denumirea persoanei juridice, adresa, ţara);
 • să indicaţi rechizitele bancare (codul IBAN al Beneficiarului; denumirea, adresa, codul SWIFT al băncii beneficiarului).

  Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la remiterile de bani în valută străină:

  Pentru rezidenţi
  - până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice în străinătate fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
  - peste 10.000 euro (sau echivalentul lor):
  * poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată,, prezentând la bancă documentele ce confirma calitatea de membru a familiei - certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc; precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
  * poate fi efectuat transfer unic în străinătate pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.); precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

  Pentru nerezidenţi
  -până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
  - peste 10.000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului şi documentele ce confirmă calitatea de membru al familiei (cheltuieli familiale); - pot fi efectuate transferuri pe nume propriu fără restricţii.


  Pentru a primi remiteri de bani de peste hotare

  -fără deschiderea contului bancar
  Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului :
  - în dolari SUA (USD);
  - în EURO (EUR);
  - în Ruble Rusești (RUB);
  - în Lei Românești (RON).

  - cu deschiderea contului curent
  Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului:
  - in US Dollars (USD);
  - în EURO (EUR);
  - în ruble ruseşti (RUB);
  - în lei româneşti (RON).

  Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.
  Condiţiile de executare a transferului internaţional de mijloace băneşti.
  Tarifele de bază a B.C. ”EXIMBANK” S.A. în vigoare din 15 ianuarie 2018

  Stimaţi clienţi!

  Luând în consideraţie standardele şi restricţiile sistemului SWIFT şi cerinţele băncilor corespondente, solicităm respectuos să indicaţi în câmpul 70 (destinaţia plăţii) a ordinelor de plată în EURO, nu mai mult de 140 de simboluri.

  Ţinem să vă informăm că câmpul 72 este destinat informaţiei tehnice “bank to bank” şi nu poate fi utilizat în alte scopuri.

  Ordinele de plată ce nu vor corespunde acestor cerinţe nu vor fi primite spre executare.

  Remiterile de bani sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. More detailed information

  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:
  (373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.

 •  
  Depozite
  Transferuri internationale/Remitere de bani
  Credit ipotecar "FAMIGLIA"
  Сreditul PRIMA CASĂ
  Credit pentru nevoi personale
  Creditul Investițional
  Creditul 72 ore
  Bancassurance
  Carduri bancare
  Plați Programate
  Оperaţiuni cu valori mobiliare
  Operaţiuni cu cecuri
  Achitarea serviciilor
  Monede comemorative
  Tarife și Condiții Generale Bancare
  Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611