Homepage Harta site
Deschiderea contului
Decontări şi operaţiuni de casă
Decontări internaţionale
Credite
Bancassurance
Depozite
Carduri bancare
Plati Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Programa “Generatorul ordinelor de plată”
Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"
Servicii de încasare
Tarife și Condiții Generale Bancare
Plati Programate
Serviciul «Plăţi programate (Standing order)» reprezintă o variantă a viramentului de debit în care banca acceptă să plătească, la anumite date (zilnic, săptămânal, chenzinal, lunar, trimestrial, semestrial sau anual) o sumă fixă în favoarea unui furnizor, potrivit contractului încheiat de parteneri, fără a mai fi necesare instrucţiuni de plată exprese.
În acest sens, între bancă şi debitor se încheie un contract de mandat în vederea executării unor instrucţiuni date în prealabil de debitor. Prin mandat, banca este autorizată să utilizeze disponibilităţile necesare de mijloace băneşti din conturile curente ale debitorului pentru satisfacerea volumului de plăţi, ceea ce echivaleaza cu un management de trezorerie (cash management).
Deosebirea faţă de debitul direct o constituie faptul că plata este iniţiata de debitor fără intervenţia furnizorului, urmând ca la finele lunii să se facă regularizarea între cei doi parteneri. Un astfel de procedeu se practică, de regulă, în cazurile în care plăţile au un carcter de repetabilitate.

Prin intermediul serviciului «Plăţi programate» pot fi efectuate următoarele tipuri de plăţi:

 • suplinirea conturilor proprii sau a persoanelor terţe, deschise în evidenţele Eximbank sau în alte bănci
 • achitarea serviciilor comunale
 • transferul zilnic integral al disponibilului contului curent
 • transferul zilnic al excedentului soldului contului curent
 • transferul unei sume fixe de bani, inclusiv:
 • achitarea ratelor de leasing, chirii, etc.
 • plăţi regulate în favoarea unor prestatori de servicii/furnizori de mărfuri
 • alimentarea conturilor de telefonie mobilă

Pentru a beneficia de acest serviciu, clientul urmează să întreprindă următorii paşi:

 • întocmeşte una sau mai multe cereri de plată (se utilizează formularul din anexa la contractul încheiat cu banca), asigurându-se că a stabilit pentru fiecare dintre acestea:

  • suma care trebuie plătită
  • rechizitele bancare ale beneficiarului plăţii
  • periodicitatea realizării plăţii (lunar, trimestrial, etc.)
  • data din cursul unei luni la care trebuie realizată plata

 • vine la unitatea teritorială a băncii, unde îşi are deschise conturile bancare şi încheie un contract prin care mandatează banca să-i debiteze automat contul cu sumele şi la datele stabilite în prealabil de comun acord, pentru a realiza toate plăţile menţionate în lista prezentată.

  Dacă agentul economic nu este client al băncii, însă doreşte să beneficize de acest serviciu, el se poate adresa la orice filială a băncii, pentru a-şi deschide, cel puţin, un cont bancar şi pentru a semna în acelaşi timp contractul.

  Clientul se obligă să asigure resursele băneşti necesare executării ordinelor de plată programate de acesta, cu cel puţin 3 zile înainte de data convenită pentru debitarea contului, în caz contrar, Banca neavând obligaţia onorării plăţii.

  Clientul poate oricând modifica detaliile plăţilor pe care doreşte să le realizeze banca în cadrul serviciului de debitare directă, să adauge noi plăţi sau să elimine unele dintre cele stabilite, trebuie doar sa vină la unitatea teritorială a băncii unde îşi are deschise conturile pentru a ajusta detaliile contractului încheiat cu banca.

  Tarifele de bază B.C. "EXIMBANK" S.A.

 •  
  Servicii persoane fizice
  Servicii persoane juridice
  Tarife și Condiții Generale Bancare
  Schimb valutar
  Produse bancare
  Carduri bancare
  Calculatoare
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611