Homepage Harta site
Depozit ROMANTICO
Depozit STABIL
Depozit Campagna
Depozit DINAMICO
Depozit PROGRESIV
Depozit RACCOLTO
Depozit LIBERO
Depozit PRIMAVERA
Depozit RACCOLTO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Acceptat până la data de 13 mai 2016

Depozit RACCOLTO (în dolari SUA, EURO)

Rata anuală a dobânzii flotantă.
  • Suma minimă a depozitului - 200 dolari SUA, 200 EURO
  • Retrageri din cont - După ce expiră jumătate din termenul depozitului, lunar maximum 20% din soldul depozitului la sfîrşitul lunii precedente, păstrînd soldul minim
  • Completări - se permit, cu excepţia ultimelor 30 zile
  • Termenul depozitului 6 şi 12 luni
  • Achitarea dobânzii lunar.
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală flotantă
6 luni 12 luni
dolari SUA 200 1,25 2,00
EURO 200 1,25 2,00

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 500 Eur
Termenul - 6 luni
Rata dobanzii anuale -1,25%
Suma dobanzii - 3,13 Eur

Exemplu II:
Suma depozitului - 1 000 USD
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 2,00%
Suma dobânzii - 20,00 USD

Nota: Suma totală a dobânzii este calculată pornind de la presupunerea că rata dobânzii va fi invariabilă pe întreaga perioada a depozitului şi nu vor fi efectuate completări sau retrageri parţiale din contul de depozit.

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Rechizitele pentru completarea conturilor de depozite

Ratele anuale ale dobânzii la depozite

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Deposit VALUTARIO
Inactive
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611