Homepage Harta site
Depozit ROMANTICO
Depozit STABIL
Depozit Campagna
Depozit DINAMICO
Depozit PROGRESIV
Depozit RACCOLTO
Depozit LIBERO
Depozit PRIMAVERA
Depozit RACCOLTO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Acceptat până la data de 13 mai 2016

Depozit RACCOLTO (în dolari SUA, EURO)

Rata anuală a dobânzii flotantă.
  • Suma minimă a depozitului - 200 dolari SUA, 200 EURO
  • Retrageri din cont - După ce expiră jumătate din termenul depozitului, lunar maximum 20% din soldul depozitului la sfîrşitul lunii precedente, păstrînd soldul minim
  • Completări - se permit, cu excepţia ultimelor 30 zile
  • Termenul depozitului 6 şi 12 luni
  • Achitarea dobânzii lunar.
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală flotantă
6 luni 12 luni
dolari SUA 200 1,25 2,00
EURO 200 1,25 2,00

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 500 Eur
Termenul - 6 luni
Rata dobanzii anuale -1,25%
Suma dobanzii - 3,13 Eur

Exemplu II:
Suma depozitului - 1 000 USD
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 2,00%
Suma dobânzii - 20,00 USD

Nota: Suma totală a dobânzii este calculată pornind de la presupunerea că rata dobânzii va fi invariabilă pe întreaga perioada a depozitului şi nu vor fi efectuate completări sau retrageri parţiale din contul de depozit.

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611