Homepage Harta site
Depozit ROMANTICO
Depozit STABIL
Depozit Campagna
Depozit DINAMICO
Depozit PROGRESIV
Depozit RACCOLTO
Depozit LIBERO
Depozit PRIMAVERA
Depozit PROGRESIV

Nu se mai atrage din 23.01.2017

 • Depozitul poate fi constituit în MDL; USD; EUR;
 • Termenul de plasare a depozitului - 60 luni;
 • Dobânda este progresivă şi este în creştere pe întreaga perioadă de constituire a depozitului. Ratele de dobândă aferente fiecărui interval sunt fixe pe toată durata intervalului respectiv.
 • Vărsământul iniţial minim - 3000 MDL; 200 USD; 200 EUR;
 • Completarea depozitului – nu se permite;
 • Retrageri parţiale – nu se permit;
 • Plata dobânzii – dobânda se transferă lunar în contul de card sau în contul curent, în funcţie de opţiunea clientului;
 • Retragerea depozitului – la maturitate.
 • Dacă se lichidează depozitul în primele 30 zile- se reţine comision în mărime de 0,8 % ( min. 50MDL sau 5 USD/EUR)
 • Dacă se lichidează depozitul înainte de termen, dar până la scadenţa primului interval de 6 luni de la data constituirii – Banca nu va acorda dobândă.
 • Dacă se lichidează depozitul înainte de termen, dar după scadenţa primului interval de 6 luni de la data constituirii – dobânda calculată se achită integral.

  Ratele anuale ale dobânzii:
  Valuta depozitului Termenul depozitului, luni
  <6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 48-54 54-60
  MDL 4,00 9,50 10,00 10,25 10,75 11,00 11,25 11,50 12,00 12,50
  USD 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 5,00
  EUR 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 5,00

  B>Metoda de calcul a valorii ratei dobanzii:
  Exemplu I:
  Suma depozitului - 20 000 lei
  Termenul - 60 luni
  Rata dobânzii anuale: Conform datelor din tabelul de mai sus
  Suma dobânzii - 10 280,00 lei

  Exemplu II:
  Suma depozitului - 1 000 USD
  Termenul - 60 luni
  Rata dobânzii anuale: conform datelor din tabelul de mai sus
  Suma dobânzii - 130,00 USD

  Nota: Suma totala a dobanzii este calculata pornind de la presupunerea ca rata dobânzii nu se va modifica pe toată durata perioadei de plasare.

  Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

  Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

  Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
  Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 •  
  Depozit UNIVERSAL
  Depozit ASCENDO
  Depozit CLASSICO
  Depozit PENSIONATO
  Depozitul CLASSICO FIX
  Inactive
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611