Homepage Harta site
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Depozite
Depozitele sunt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 „Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

B.C. "EXIMBANK" S.A. propune un spectru larg de depozite, care pot fi plasate în lei moldoveneşti, dolari SUA şi EURO:


 • NOU - Depozit CLASSICO PREMIUM (în lei moldoveneşti)

  • Suma minimă a depozitului - 50 000 MDL.
  • Achitarea dobânzii lunar.
  Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Termenul depozitului
  25 luni 36 luni
  Rată anuală flotantă
  MDL 50 000 6,00 6,50

  Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
  Exemplu I:
  Suma depozitului - 50 000 lei.
  Termenul - 25 luni.
  Rata dobanzii anuale -6,00%
  Suma dobanzii - 62 500 lei

  Exemplu II:
  Suma depozitului - 1 000 000 lei
  Termenul - 36 luni
  Rata dobanzii anuale - 6,50%
  Suma dobanzii - 195 000 lei

  În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

  În primul an, Banca va fi scutită de obligația de a plăti dobânda indicată. Dobânzile achitate anterior vor fi reținute din suma depozitului.

  Dacă rezilierea are loc după primul an, dobânzile achitate anterior vor fi reținute în proporție de 50% din suma depozitului.


 • NOU - Depozit UNIVERSAL PREMIUM (în lei moldoveneşti)

 • Suma minimă a depozitului - 300 000 MDL.
 • Achitarea dobânzii lunar.
  Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Termenul depozitului
  12 luni 24 luni 36 luni
  Rată anuală flotantă
  MDL 300 000 4,50 4,75 5,00

  Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
  Exemplu:
  Suma depozitului - 300 000 lei
  Termenul - 12 luni
  Rata dobanzii anuale -4,50%
  Suma dobanzii -13 500 lei

  Exemplu II:
  Suma depozitului - 500 000 lei
  Termenul - 36 luni
  Rata dobânzii anuale - 5,00%
  Suma dobânzii - 75 000 lei

  În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

  Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată.

  Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.


 • Depozit UNIVERSAL

 • Depozit ASCENDO

 • Depozit CLASSICO

 • Depozit PENSIONATO

  Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

  Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

  Rechizitele pentru completarea conturilor de depozite

  Ratele anuale ale dobânzii la depozite

  Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

  Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
  Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 •  
  Depozite
  Transferuri internationale/Remitere de bani
  Credit ipotecar "FAMIGLIA"
  Сreditul PRIMA CASĂ
  Credit pentru nevoi personale
  Creditul Investițional
  Creditul 72 ore
  Bancassurance
  Carduri bancare
  Plați Programate
  Оperaţiuni cu valori mobiliare
  Operaţiuni cu cecuri
  Achitarea serviciilor
  Monede comemorative
  Tarife și Condiții Generale Bancare
  Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611