Homepage Harta site
Сarduri de credit în cadrul proiectelor salariale
Сarduri de credit în baza amanetului depozitelor
Сarduri de credit în baza fidejusiunii
Сarduri de credit în cadrul proiectelor salariale
Emiterea şi administrarea cardurilor de credit în cadrul proiectelor salariale
Particularităţile produsului
Produsul dat este destinat persoanelor fizice care sunt posesori de carduri de plată emise în cadrul proiectelor salariale.

Criterii de eligibilitate suplimentare ale persoanelor fizice, posesori de carduri de plată, la stabilirea limitei de credit aferente unui card salarial:

• Vechimea de muncă în cadrul locului actual de muncă minim 6 luni;
• Transferul salariului la contul de plată în cadrul locului actual de muncă minim 6 luni.

Limitele de credit sunt acordate, de regulă, în mărimea a maxim 10 venituri lunare nete, dar nu mai mult de 50,000 MDL.
Limita de credit este disponibilă deţinătorului de card pe toata perioada sa de activitate în cadrul companiei, în care activează deţinătorul cardului în cadrul proiectului salarial.
Executarea obligaţiunilor aferente operaţiunilor efectuate cu cardul de credit, asumate de deţinătorii de carduri de credit faţă de bancă urmează a fi garantată de catre deţinătorul cardului de credit, în conformitate cu prevederile contractul de emitere şi administrare a cardului de credit, precum şi de compania fidejusor, în conformitate cu prevederile contractului de fidejusiune încheiat cu banca pentru fiecare solicitant de limită de credit.

Modul de rambursare a creditului şi dobânzii aferente

Banca expediază prin intermediul poştei electronice extrasul din cont, în care sunt indicate operaţiunile efectuate în decursul lunii precedente, şi partea minimă a datoriei care urmează a fi achitată. Partea minimă a datoriei constituie 10% din sumele utilizate din limita de credit şi dobânda calculată la sumele utilitate din limita de credit. Partea minimă urmează a fi rambursată de către deţinătorul de card cel târziu în ultima zi a lunii curente. La sumele folosite din limita de credit, banca aplică o dobândă de 18% anual, începînd cu ziua în care a avut loc utilizarea limitei de credit.

În caz dacă deţinătorul de card nu rambursează sumele datorate în termenul stabilit, la sumele cu termenul de rambursare expirat se va aplica o dobândă penalizatoare de 45% anual. În cazul depăşirii limitei de credit stabilite, banca aplică o dobândă penalizatoare de 50% la suma care a depăşit limita de credit.

Comisioane pentru emiterea şi administrarea cardurilor de plată de credit tip Revolving persoane fizice, cu emitere stopată

Comisioane pentru emiterea şi administrarea cardurilor de plată de credit tip Revolving „CIAO” persoane juridice, în vigoare din 31.05.2019

Comisioane pentru emiterea şi administrarea cardurilor de plată de credit tip Revolving „CIAO” persoane fizice, în vigoare din 31.05.2019

Soldurile din conturile de plată ale persoanelor fizice sunt garantate în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.
informaţii detaliate

Detalii privind emiterea şi deservirea cardurilor de plată pot fi obţinute în Departamentul Carduri bancare la telefonul: (373 22) 30 11 56 sau la adresa electronică: cards@eximbank.com.

 
VISA INSPIRE
Mastercard Business şi Visa Business
Carduri de plată cu limite de credit
Utilizarea cardurilor de plată
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611