Homepage Harta site
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Depozit PENSIONATO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 „Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit PENSIONATO (în lei moldovenesti)

Rata anuală a dobânzii fixa.
  • Suma minimă a depozitului - 5 000 MDL.
  • Se admite retrageri incepand cu luna urmatoare celei de constituire a depozitului din cont, lunar maximum 25% din soldul depozitului la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim.
  • Se admite completarea contului de depozit.
  • Termenul depozitului 12 luni.
  • Achitarea dobânzii - lunar.
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală fixă
12 luni
MDL 5 000 5,25*

* +0,25 p.p. pentru clienții deținători ai cardurilor sociale de la EXIMBANK

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 10 000 lei
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale -5,25%
Suma dobânzii - 525 lei

Exemplu II (pentru deținătorii cardurilor sociale EXIMBANK):
Suma depozitului - 30 000 lei
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 5,50%
Suma dobânzii - 1 650 lei

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont și legitimația de pensionar.

Rechizitele pentru completarea conturilor de depozite

Ratele anuale ale dobânzii la depozite

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investițional
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife și Condiții Generale Bancare
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611