Homepage Harta site
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Depozit CLASSICO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 „Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit CLASSICO (în lei moldoveneşti, dolari SUA, EURO)

  • Suma minimă a depozitului - 10 000 MDL; 1 000 dolari SUA, 1 000 EURO.
  • Achitarea dobânzii lunar.
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Termenul depozitului
3 luni 6 luni 12 luni 18 luni 24 luni 36 luni
Rată anuală flotantă
MDL 10 000 2,00 3,75 4,50 4,50 5,00 5,50
USD 1 000 - 1,50 2,00 - - -
EUR 1 000 - 0,10 0,15 - - -

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 15 000 lei.
Termenul - 6 luni.
Rata dobanzii anuale -3,75%
Suma dobanzii - 281,25 lei

Exemplu II:
Suma depozitului - 30 000 lei
Termenul - 36 luni
Rata dobanzii anuale - 5,50%
Suma dobanzii -4 950 lei

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia de a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Rechizitele pentru completarea conturilor de depozite

Ratele anuale ale dobânzii la depozite

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investițional
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife și Condiții Generale Bancare
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611