Homepage Harta site
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Depozit ASCENDO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 „Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit ASCENDO (în lei moldoveneşti, dolari SUA, EURO)

Nu se mai atrage din 01.10.2019

 • Suma minimă a depozitului - 3 000 MDL, 200 dolari SUA, 200 EURO.
 • Termenul depozitului – 84 luni (7 ani).
 • Rata dobânzii – flotantă.
 • Achitarea dobânzii - lunar, în prima zi lucrătoare a fiecării luni. Deponentul are trei opţiuni:
  - capitalizarea dobânzii;
  - transferarea în contul de card;
  - transferarea în contul curent;
 • Completarea depozitului se permite zilnic, cu excepţia ultimelor 6 luni. Suma minimă de completare – 1000 lei; 100 USD/EURO.
 • Retragerea parţială se permite trimestrial, în următoarele perioade: 01.01.-15.01; 01.04.-15.04; 01.07.-15.07; 01.10.-15.10 ale fiecărui an. Maxim 20% din soldul depozitului la începutul perioadei, păstrând soldul minim.
 • La rezilierea anticipată vor fi reţinute dobânzile achitate doar pentru ultimele 12 luni.
 • Mărimea dobânzilor poate fi modificată doar de două ori în decursul unui an calendaristic. Variaţia maximă a fiecărei modificări nu va depăşi 2 p.p. la depozitele în MDL şi 1 p.p. la depozitele în valută străină.
Valuta Suma minimă Suma depunerii, MDL
3 000 -
30 000
30 001-
180 000
180 001-
400 000
400 001-
800 000
peste 800 000
Rată anuală flotantă, %
MDL 3 000 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00

Valuta Suma minimă Suma depunerii, USD
200 -
2 500
2 501-
15 000
15 001-
35 000
35 001-
75 000
peste
75 000
Rată anuală flotantă, %
USD 200 1,50 1,65 1,75 1,85 2,00

Valuta Suma minimă Suma depunerii, EUR
200 -
2 000
2 001-
10 000
10 001-
25 000
25 001-
50 000
peste
50 000
Rată anuală flotantă, %
EUR 200 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii pentru depozitul ”ASCENDO”:
Exemplu I:
Suma depozitului - 250 000 MDL
Termenul - 84 luni
Rata dobânzii anuale - 4,80%
Suma dobânzii pentru întreaga perioadă a depozitului - 84 000 MDL.

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu II:
Suma depozitului - 10 000 EUR
Termenul - 84 luni
Rata dobânzii anuale - 0,60%
Suma dobânzii pentru întreaga perioadă a depozitului - 420 EUR

Nota: Suma totală a dobânzii este calculată pornind de la presupunerea că rata dobânzii va fi invariabilă pe întreaga perioada a depozitului şi nu vor fi efectuate completări sau retrageri parţiale din contul de depozit.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Rechizitele pentru completarea conturilor de depozite

Ratele anuale ale dobânzii la depozite

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investițional
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife și Condiții Generale Bancare
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611