Homepage Harta site
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Credit ipotecar "FAMIGLIA"

Calculator de rate credit ipotecar "FAMIGLIA"

Valoarea creditului Între 100 000 şi 2 000 000 Lei moldoveneşti;
ZERO comision la debursare Refinanțează orice credit obținut la orice companie de microfinanțare sau bancă și beneficiază de comisionul 0% la acordare.;
Perioada de creditare De la 12 până la 240 luni.
Scadenţa creditului nu va depăşi vârsta de pensionare a solicitantului, conform legislaţiei în vigoare.
Comisioane
 • de examinare - 300 MDL
 • de administrare a creditului
  - iniţial: 0.15% din suma creditului, achitat integral în ziua primei trageri a creditului;
  - periodic: 0.15% lunar din soldul creditului. Comisionul se aplică lunar concomitent cu achitarea ratelor de credit.
 • de rambursare anticipată:
  a) 0% în perioada aplicării dobânzii flotante;
  b) 1,0% în perioada aplicării unei dobânzi fixe dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi scadenţa creditului depăşeşte un an;
  c) 0,5% în perioada aplicării unei dobânzi fixe dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi scadenţa creditului nu depăşeşte un an.
 • Dobânda de întârziere va constitui 25% rată fixă.
 • Rata dobânzii
 • rata dobânzii fixă - 5,00% anual pentru primul an
 • începând cu anul doi - 8,07 % flotantă (RDNA*+3,25% puncte procentuale (marjă fixă));

  * RDNA - Rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni

 • Achitarea dobânzii şi a creditului în rate egale – anuităţi
  Destinaţia creditului
 • procurarea bunurilor imobile cu destinaţie locativă şi a terenurilor aferente;
 • renovarea, modernizarea, extinderea, reparaţia capitală sau finisarea bunurilor imobile cu destinaţie locativă existente;
 • construirea imobilelor locative noi;
 • finanţarea cheltuielilor aferente îmbunătățirii condiţiilor locative;
 • refinanţarea investiţiilor aferente bunurilor imobile locative.
 • Procentul de finanţare în funcție de proiect, până la 100% din valoarea investiției
  Criteriile de eligibilitate
 • persoane fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • domiciliaţi permanent (cu viza de reşedinţă), în Republica Moldova pe parcursul ultimilor 3 (trei) ani;
 • cu vârsta cuprinsă între 21 de ani şi vârsta de pensionare a solicitantului de credit, stabilită conform legislaţiei în vigoare;
 • dispun de un loc permanent de muncă în Republica Moldova în decursul ultimelor cel puțin 6 luni.
 • Documente necesare a) cererea solicitantului de credit în asociere cu alte formulare aferente etapei date, conform actelor interne ale Băncii;
  b) buletinul de identitate al solicitantului de credit;
  c) certificatul de salariu (adeverinţa de venit conform modelului Băncii) al solicitantului de credit, eliberată de angajator;
  d) alte documente care confirmă veniturile suplimentare (contracte de arendă, declaraţii pe venit, extrase de cont cu confirmarea şi detalierea încasărilor, ordine de primire a dividendelor şi transferuri băneşti, încasare a dobînzilor din depozite, etc.);
  e) copiile facturilor pentru plata energiei electrice, gazului şi încălzirii pentru ultimele 2 luni;
  f) actele de proprietate asupra imobilului;
  g) raportul de evaluare a imobilului;
  h) devizul estimativ de cheltuieli pentru care se solicită creditul, semnat de către potențialul client și compania care l-a elaborat (dacă este cazul);
  i) alte documente suplimentare, după caz, solicitate de către Bancă (care confirmă solvabilitatea clientului şi a fidejusorului, precum şi destinaţia utilizării creditului).

  În cazul în care, la evaluarea capacităţii de plată, se iau în consideraţie cumulativ şi veniturile lunare nete cu caracter permanent ale fidejusorilor (soţ/soţie/rude de gradul I), documentele menţionate la literele b) - e) se prezintă pentru aceste persoane.

  În cazul în care, la evaluarea capacităţii de plată, se iau în consideraţie cumulativ şi veniturile persoanei juridice a carui proprietar este potențialul client, se vor prezenta și situaţiile financiare ale acesteia pentru ultima perioadă de raportare.

  Adeveriță de venit

  Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

  Dobânda anuală efectivă constituie 9,13%
  *DAE este calculată pentru un credit de 2 mln. lei, acordat pe o perioadă de 60 luni, comision examinare - 300 lei, comision administrativ lunar - 0,15%. Costul total al creditului 2 476 221 lei

  Pentru mai multe detalii privind creditul ipotecar FAMIGLIA Vă puteţi adresa la cea mai apropiată sucursală a Băncii

   
  Servicii persoane fizice
  Servicii persoane juridice
  Tarife
  Schimb valutar
  Produse bancare
  Carduri bancare
  Calculatoare
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611