Homepage Harta site
Depozit ROMANTICO
Depozit STABIL
Depozit Campagna
Depozit DINAMICO
Depozit PROGRESIV
Depozit RACCOLTO
Depozit LIBERO
Depozit PRIMAVERA
Depozit ROMANTICO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit ROMANTICO

Nu se mai atrage din 23.01.2017

  • Suma minimă a depozitului - 5 000 MDL.
  • Termenul depozitului 6 şi 12 luni.
  • Achitarea dobânzii lunar şi la scadenţă, la ghişeul băncii, în contul curent sau în contul de card (eliberat gratis)
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală flotantă
6 luni 12 luni
MDL 5 000 6,00 5,75

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 10 000 lei
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 5,75%
Suma dobânzii - 575,00 lei

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu II:
Suma depozitului - 20 000 lei
Termenul - 6 luni
Rata dobânzii anuale -6,00%
Suma dobânzii - 600,00 lei

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 
Depozit UNIVERSAL
Depozit ASCENDO
Depozit CLASSICO
Depozit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611