Homepage Site map
Information disclosure by issuers of securities
Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare - Convocarea AGA 17.10.19

Raportul semestrial al entității de interes public B.C. "Eximbank" S.A.

Raportul anual la situația din 31.12.2018

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare - Rezultate AGA din 07.05.2019

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare - Convocarea AGEA 07.05.2019

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare - Rezultate AGA din 18.04.2019

Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare - Convocarea AGA 18.04.2019

Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețurile valorilor mobiliare ale acestuia

Rezultate AGEA din data de 22.05.2018

Raportul anual la situația din 31.12.2017

Rezultate AGEA de pe data de 22.05.2018

Convocarea AGEA pe data de 22 mai 2018

Rezultate AGEA de pe data de 26.04.2018

Convocarea AGEA pe data de 26 aprilie 2018
Rezultate AGA de pe data de 17.04.2018
Informatia tranzactie IntesaSanpaolo

Convocarea AGA pe data de 17 aprilie 2017

Darea de seamă semestrială 2017

Darea de seamă anuală 2016

Rezultate AGA 20.04.2017

Convocarea AGA pe data de 20.04.2017

Rezultate AGEA de pe data de 25.01.2017

Convocarea AGEA pe data de 25.01.2017

Schimbarea registratorului

Darea de seamă semestrială 2016

Alegerea comisiei de cenzori 2016

Alegerea consiliului 2016

 
Financial Statements
Corporate governance code
Information about banking services and products
Information disclosure by issuers of securities
News subscription

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611