Homepage Site map
Corporate governance code

Licenţa Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.

Licenţa de Societate de Investiţii de categoria "C"

Statutul Băncii

Codul de Guvernanță Corporativă

Extras din Regulamentul privind tranzacțiile Băncii cu persoanele sale afiliate

Politica de remunerare a angajaților Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.

Organization chart JSCB"EXIMBANK"

Lista persoanelor autorizate să angajeze B.C. "EXIMBANK" S.A. în relaţii contractuale

Informaţia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectivi

Ziarele în care se dezvăluie informaţia destinată publicului larg

Lista Sucursalelor şi Agenţiilor

Informaţia referitor la modalităţile de întocmire a sesizărilor/reclamaţiilor/ plângerilor clienţilor şi factorii de resort autorizaţi să le primească şi să le soluţioneze, precum şi formalităţile de prezentare a acestora la Bancă.

Informaţia cu privire la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi
contabilul - şef

Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

 
Financial Statements
Corporate governance code
Information about banking services and products
Information disclosure by issuers of securities
News subscription

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611