Homepage Site map
Jobs
EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca invită candidaţi pentru funcţia de ofiţer securitate informaţională, şef al Departamentului Securitatea TI.

Obligaţiuni:

 • planificarea securităţii informaţionale;
 • evidenţa mecanismelor şi instrumentelor de securitate, controlul funcţionării, revizuirea, dezvoltarea şi actualizarea acestora;
 • menţinerea securităţii informaţionale la nivelul corespunzător, utilizînd instrumente disponibile şi în corespundere cu standardele informaţionale şi normele aprobate în bancă;
 • asigurarea instruirii periodice a personalului din punct de vedere al securităţii informaţionale;
 • ţinerea sub control strict a posibilelor ameninţări, pericole şi vulnerabilităţi;
 • elaborarea şi prezentarea spre aprobare organelor competente a metodelor, procedeelor şi procedurilor de securitate informaţională;
 • completarea normativelor în vigoare şi elaborarea normativelor noi care ar menţine securitatea tehnologiilor informaţionale la nivelul necesar;
 • organizarea instruirii personalului în domeniul securităţii tehnologiilor informaţionale;
 • controlul aplicării depline a prevederilor politicii de securitate informaţională de către toţi angajaţii băncii şi părţile terţe;
 • controlul clasificării informaţiei şi corespunderii clasificării politicilor şi normelor de securitate;
 • controlul plenitudinii şi complexităţii normelor de securitate;
 • monitorizarea şi controlul îndeplinirii planurilor de securitate;
 • evidenţa şi controlul soluţionării incidentelor de securitate.

  Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare în domeniu;
 • experienţă de minim 3 ani în domeniul securităţii informaţionale;
 • cunoaşterea standardelor şi practicilor locale şi internaţionale în domeniul securităţii informaţionale;
 • cunoaşterea cel puţin a unei limbi de comunicare internaţională.

  CV-urile pot fi expediate la e-mail:svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcţiei solicitate. La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

  EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca invită candidaţi pentru funcţia de consultant bancar

  Obligaţiuni:

 • Promovarea şi vînzarea produselor şi serviciilor bancare;
 • Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
 • Atragerea noilor clienţi;
 • Elaborarea şi prezentarea ofertelor clienţilor;
 • Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
 • Promovarea imaginii băncii.

  Cerinţe:

 • Studii superioare,
 • Abilităţi de comunicare,
 • Abilităţi de negociere şi vînzare,
 • Capacitate de analiză şi sinteză,
 • Orientare spre client şi rezultate,
 • Rezistenţă la stres, echilibru emoţional,
 • Permis de conducere categoria B.

  CV-urile pot fi expediate la e-mail:svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcţiei solicitate. La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

  B. C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. anunţă concurs pentru suplinirea postului temporar vacant de OPERATOR GHIŞEU:

  Descrierea postului:

  • gestionarea conturilor bancare;
  • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar,
  • efectuarea operaţiunilor de schimb valutar,
  • efectuarea transferurilor băneşti internaţionale,
  • deservirea conturilor de depozit,
  • verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

  Cerinţe faţă de candidat:

  • studii superioare în domeniul economic,
  • cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiană,
  • experienţa în relaţia cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj,
  • cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel,
  • abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat,
  • atenţie la detalii,
  • asumarea responsabilităţilor,
  • echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.

  B. C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de OFIŢER CREDITE:

  Descrierea postului:

  • Consultă şi petrece negocierile cu clienţii,
  • Acordă suport clienţilor la perfectarea cererii privind acordarea creditului şi verifică corectitudinea completării acesteia,
  • Perfectează dosarul de credit,
  • Monitorizează creditele acordate,
  • Atrage noi clienţi.
  Cerinţe faţă de candidat:
  • studii superioare în domeniul economic,
  • Experienţă în domeniul creditării,
  • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative ale Moldovei în domeniul financiar-bancar,
  • Reputaţie de afaceri impecabilă,
  • Abilităţi analitice,
  • Orientare spre client,
  • Orientare spre rezultat.
  Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com

  Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi.

 •  
  Contact details
  Suggestions and complains
  Jobs
  Notice of fraud
  News subscription

  Copyright © 1997-2017 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102, 373-22-600-000   Fax: 373-22-601-611