Homepage Site map
Depozite
International transfers/ Money remittances
Mortgage loan "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investitional
72 ore loan
Bancassurance
Banking Cards
Standing Order
Operations with securities
Operations with cheques
Cash collection services
Commemorative coins
Tariffs and General Conditions
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Creditul Investitional
Valoarea creditului până la 2 000 000 lei moldovenești;
Perioada de creditare până la 240 luni, data scadenței nu va depăși data de pensionare conform legislației în vigoare
Comisioane
 • de acordare:
  unic, 1% din valoarea creditului
 • Penalitate în cuantum de 0,25% pentru fiecare zi de întârziere calculată de la suma ratelor neachitate în termen.
 • la refinanțare - 0%
 • Rata dobânzii
 • 8,00% flotantă (RDNA*+3,45%)

  * RDNA - Rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni

 • Achitarea dobânzii şi a creditului În rate lunare compuse din anuităţi egale şi comisionul de administrare lunar.
  Destinaţia creditului Procurarea și/sau construcția bunurilor imobile cu destinaţie locativă/nelocativă, investiții de afaceri.
  Procentul de finanţare în dependenţă de proiect, până la 80% din valoarea investiției
  Criteriile de eligibilitate La momentul depunerii cererii la Bancă, solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă vârsta de minim 21 ani, data ultimei plăți nu va depăși data de pensionare conform legislației în vigoare;
  b) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova şi să dispună de venituri din surse oficiale;
  c) să aibă o participație proprie inițială de de cel puțin 20% din costul total al proiectului;
  d) mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de administrare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I în cazul când acestea sunt fidejusori;

  Documente necesare Solicitantul va depune la Bancă următorul set de acte:

  a) cererea de acordare a creditului;
  b) buletinul de identitate al solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
  c) adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz ;
  d) сarnetul de muncă (sau copia cu ștampila angajatorului) şi/sau certificatul eliberat de angajator și/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie și a soţului/soţiei, după caz; e) alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete;
  f) raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare agreată de către Bancă sau alte acte de proprietate a bunurilor propuse în gaj
  g) documentele prevăzute la lit. b) – d) al prezentului punct, ale rudelor de gradul I ale solicitantului în cazul în care se vor lua în considerare și veniturile lor la achitarea creditului.

  Adeveriță de venit

  Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

  Dobânda anuală efectivă constituie 10,75%
  *DAE este calculată pentru un credit de un credit de 2 000 000 lei, acordat pe o perioadă de 60 luni, comision unic - 1%, comision. Costul total al creditului 2 525 218 lei

  Pentru mai multe detalii privind creditul Investițional Vă puteţi adresa la cea mai apropiată sucursala a Băncii

   
  Individuals
  Legal persons
  Tariffs and General Conditions
  Exchange rates
  Products
  Banking Cards
  Сalculators
  News subscription

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611