Homepage Site map
Deposits
International transfers/ Money remittances
Mortgage loan "FAMIGLIA"
Mortgage loan PRIMA CASA
Consumer crediting
NUNTA DE VIS credit
72 ore loan
Bancassurance
Banking Cards
Standing Order
Operations with securities
Operations with cheques
Cash collection services
Commemorative coins
Tariffs
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Consumer crediting

Calculator de rate credit

Valoarea creditului nu sunt stabilite limite
Perioada de creditare până la 24 luni
Comisioane
 • de examinare - 300 MDL
 • de administrare a creditului - 0,1% lunar, de la sold
 • de rambursare anticipate:

  - 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data finală prevăzută în contract este mai mare de un an;

  - 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data finală prevăzută în contract este mai mică sau egală cu un an.

 • Rata dobânzii de la 22% flotantă (RDNA*+17,18% puncte procentuale (marjă fixă));

  * RDNA - Rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni

  Achitarea dobânzii şi a creditului rate lunare/anuităţi
  Destinaţia creditului Necesitati de consum cu diverse destinatii
  Asigurarea creditului Imobil / Amanetarea mijloacelor baneşti / sau alte garantii dupa caz
  Criteriile de eligibilitate
 • persoane fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • domiciliaţi permanent (cu viza de reşedinţă), în Republica Moldova pe parcursul ultimilor 3 (trei) ani;
 • cu vârsta cuprinsă între 21 de ani şi vârsta de pensionare a solicitantului de credit, stabilita conform legislaţiei în vigoare;
 • dispun de un loc permanent de muncă in Republica Moldova în decursul ultimelor 6 luni minimum;
 • Documente necesare
 • buletinul de identitate;
 • certificat de salariu;
 • carnet de munca;
 • documente specifice destinaţiei creditului;;
 • documente pe imobilul propus în gaj, dupa caz:
  - extrasul din registrul bunurilor imobile;
  - documentele ce confirmă dreptul de proprietate;
  - certificat privind datoriile pe imobil, eliberat de către Inspectoratul Fiscal;
  - contractul şi poliţa de asigurare a imobilului cesionat în favoarea băncii;
  - raportul privind evaluarea bunurilor propuse în ipotecă.
 • Dobânda anuală efectivă constituie 22,26 %
  *Calculată pentru un credit în suma de 30 000 lei pe perioada de 24 luni

  Pentru mai multe detalii privind credite de consum Vă puteţi adresa la cea mai apropiată filiala a Băncii

   
  Individuals
  Legal persons
  Tarife
  Exchange rates
  Products
  Banking Cards
  Сalculators
  News subscription

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611