Homepage Site map
Deposit ROMANTICO
Deposit STABIL
Deposit Сampagna
Deposit DINAMICO
Deposit PROGRESIV
Deposit RACCOLTO
Deposit LIBERO
Deposit PRIMAVERA
Deposit LIBERO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit LIBERO

Nu se mai atrage din 23.01.2017

Rata anuală a dobânzii fixa.

  • Suma minimă a depozitului - 5 000 MDL/500 USD/500 Eur
  • Termenul depozitului - 6/12 luni
  • Completări- se permit, cu excepţia ultimei luni. Suma minimă de completare 1000 lei, 100 USD/EUR
  • Achitarea dobânzii lunar la ghişeul băncii, în contul curent sau în contul de card (eliberat gratis)
  • Deponentului se oferă posibilitatea de a dispune de o linie de credit la cardul bancar, în limita soldului depozitului (doar pentru depozitele constituite pe termen de 12 luni)
  • La depozitele constituite în MDL dobânda va fi virată direct la contul cardului de credit. Limita de credit se va stabili în proporţie de 100% din valoarea iniţială a depozitului
  • La depozitele constituite în EUR şi USD dobânda va fi virată la contul unui card de debit, emis în valuta depozitului, suplimentar va fi emis un alt card, la care va fi stabilită o limită de credit. Limita de credit se va stabili în proporţie de 80% din valoarea iniţială a depozitului.
  • Se vor emite carduri de credit tip Overdaraft Preferenţial (calcul dobânzii din prima zi de utulizare a limitei de credit , lipsa comision eliberare numerar în reţeaua Băncii pentru primele 10 tranzacţii). Linia de credit va fi stabilită doar pentru depozitele pe termen de 12 luni. Linia de credit este anulată cu 1 lună înainte de scadenţa a depozitului. Cardurile de credit urmează a fi emise doar în MDL. Сardurile emise vor fi de tip Visa Electron su Cirrus Maestro.
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală fixă
6 luni 12 luni
MDL 5000 6,25 7,50
dolari SUA 500 1,20 1,90
EURO 500 1,20 1,90

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 11 000,00 lei.
Termenul - 6 luni.
Rata dobânzii anuale - 6,25%
Suma dobânzii - 343,75 lei

Exemplu II:
Suma depozitului - 18 000,00 lei
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 7,50%
Suma dobânzii -1 350,00 lei

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

 
Deposit UNIVERSAL
Deposit ASCENDO
Deposit CLASSICO
Deposit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
News subscription

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611