Homepage Site map
Deposit ROMANTICO
Deposit STABIL
Deposit Сampagna
Deposit DINAMICO
Deposit PROGRESIV
Deposit RACCOLTO
Deposit LIBERO
Deposit PRIMAVERA
Deposit DINAMICO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit DINAMICO (în lei moldoveneşti)

Nu se mai atrage din 23.01.2017

  • Termenul de plasare a depozitului este de 18 luni şi este divizat în trei intervale de bonificare a dobânzii – până la 6 luni inclusiv; de la 7 până la 12 luni inclusiv; de la 13 până la 18 luni inclusiv.
  • Ratele de dobândă aferente fiecărui interval sunt fixe pe durata primelor două intervale şi flotantă în intervalul 13-18 luni.
  • Vărsământul iniţial minim - 5000 MDL.
  • Completarea depozitului – nu se permite;
  • Retrageri parţiale – nu se permit;
  • Plata dobânzii lunară – se achită la ghişeul băncii, se transferă în contul de card sau în contul curent, în funcţie de opţiunea clientului.
  • Retragerea depozitului – la maturitate.
  • Dacă se lichidează depozitul înainte de termen, în decursul primelor 12 luni de la data constituirii – dobânda nu se plăteşte.
  • Dacă se lichidează depozitul înainte de termen, dar după expirarea a 12 luni de la data constituirii – dobânda calculată pentru primele 12 luni se achită integral.
Valuta depozitului Termenul depozitului, luni
<6 7-12 13-18
MDL 8,00 9,00 9,00

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 15 000 lei
Termenul - 18 luni
Rata dobânzii anuale: pentru perioda <6 luni - 8,00%
pentru perioda 7-12 luni - 9,00%
pentru perioda 13-18 luni - 9,00%
Suma dobânzii - 1 950,00 lei

Exemplu II:
Suma depozitului - 5 000 lei
Termenul - 18 luni
Rata dobânzii anuale: pentru perioda <6 luni - 8,00%
pentru perioda 7-12 luni - 9,00%
pentru perioda 13-18 luni - 9,00%
Suma dobânzii - 650,00 lei

Nota: Suma totală a dobânzii este calculată pornind de la presupunerea că rata dobânzii va fi invariabilă în a treia periodă de bonificare a dobânzii.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Rechizitele pentru completarea conturilor de depozite

Ratele anuale ale dobânzii la depozite

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

 
Deposit UNIVERSAL
Deposit ASCENDO
Deposit CLASSICO
Deposit PENSIONATO
Deposit VALUTARIO
Inactive
News subscription

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611