Homepage Site map
Deposit ROMANTICO
Deposit STABIL
Deposit Сampagna
Deposit DINAMICO
Deposit PROGRESIV
Deposit RACCOLTO
Deposit LIBERO
Deposit PRIMAVERA
Deposit DINAMICO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit DINAMICO (în lei moldoveneşti)

Nu se mai atrage din 23.01.2017

  • Termenul de plasare a depozitului este de 18 luni şi este divizat în trei intervale de bonificare a dobânzii – până la 6 luni inclusiv; de la 7 până la 12 luni inclusiv; de la 13 până la 18 luni inclusiv.
  • Ratele de dobândă aferente fiecărui interval sunt fixe pe durata primelor două intervale şi flotantă în intervalul 13-18 luni.
  • Vărsământul iniţial minim - 5000 MDL.
  • Completarea depozitului – nu se permite;
  • Retrageri parţiale – nu se permit;
  • Plata dobânzii lunară – se achită la ghişeul băncii, se transferă în contul de card sau în contul curent, în funcţie de opţiunea clientului.
  • Retragerea depozitului – la maturitate.
  • Dacă se lichidează depozitul înainte de termen, în decursul primelor 12 luni de la data constituirii – dobânda nu se plăteşte.
  • Dacă se lichidează depozitul înainte de termen, dar după expirarea a 12 luni de la data constituirii – dobânda calculată pentru primele 12 luni se achită integral.
Valuta depozitului Termenul depozitului, luni
<6 7-12 13-18
MDL 8,00 9,00 9,00

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 15 000 lei
Termenul - 18 luni
Rata dobânzii anuale: pentru perioda <6 luni - 8,00%
pentru perioda 7-12 luni - 9,00%
pentru perioda 13-18 luni - 9,00%
Suma dobânzii - 1 950,00 lei

Exemplu II:
Suma depozitului - 5 000 lei
Termenul - 18 luni
Rata dobânzii anuale: pentru perioda <6 luni - 8,00%
pentru perioda 7-12 luni - 9,00%
pentru perioda 13-18 luni - 9,00%
Suma dobânzii - 650,00 lei

Nota: Suma totală a dobânzii este calculată pornind de la presupunerea că rata dobânzii va fi invariabilă în a treia periodă de bonificare a dobânzii.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

 
Deposit UNIVERSAL
Deposit ASCENDO
Deposit CLASSICO
Deposit PENSIONATO
Depozitul CLASSICO FIX
Inactive
News subscription

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611