Homepage Site map
Deposit UNIVERSAL
Deposit ROMANTICO
Deposit STABIL
Deposit Сampagna
Deposit ASCENDO
Deposit CLASSICO
Deposit DINAMICO
Deposit PENSIONATO
Deposit PROGRESIV
Deposit RACCOLTO
Deposit LIBERO
Deposit VALUTARIO
Deposit PRIMAVERA
Deposit ROMANTICO
Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Depozit ROMANTICO

Nu se mai atrage din 23.01.2017

  • Suma minimă a depozitului - 5 000 MDL.
  • Termenul depozitului 6 şi 12 luni.
  • Achitarea dobânzii lunar şi la scadenţă, la ghişeul băncii, în contul curent sau în contul de card (eliberat gratis)
Valuta depozitului Suma minimă a depozitului Rata anuală flotantă
6 luni 12 luni
MDL 5 000 6,00 7,50

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu I:
Suma depozitului - 10 000 lei
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 7,50%
Suma dobânzii - 750,00 lei

Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
Exemplu II:
Suma depozitului - 20 000 lei
Termenul - 6 luni
Rata dobânzii anuale -6,00%
Suma dobânzii - 600,00 lei

În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse:

Indiferent de durata cât depozitul a fost ţinut în Bancă, Banca va fi scutită de obligaţia a plăti dobânda indicată. Totodată, dobânzile achitate anterior vor fi reţinute din suma depozitului.

Actele necesare pentru deschiderea depozitului:

Persoanele fizice prezintă originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont.

Ratele anuale ale dobânzii la depozite

Ghid privind deschiderea conturilor de depozit

Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod unilateral, la propria discreţie, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, fapt ce va fi adus la cunoştinţa Deponentului cu un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.

 
Deposits
International transfers/ Money remittances
"Conto Senza Frontiere"
Mortgage loan "FAMIGLIA"
Consumer crediting
NUNTA DE VIS credit
72 ore loan
Products Package
Bancassurance
Banking Cards
Standing Order
Operations with securities
Operations with cheques
Cash collection services
Commemorative coins
Tariffs
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
News subscription

Copyright © 1997-2017 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102, 373-22-600-000   Fax: 373-22-601-611